Kontakt Bredånger
Margareta Sjödin, mail
l

Vår klubbstuga i Bredånger

Onsdagsträningar sommartid

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Bredånger!

Värd finns på plats vid varje träning och låser upp stugan samt båten.


För allas trevnad vill vi delge er några ordningsföreskrifter för
träningsområdet i Bredånger...


Städa stugan och altan efter er...
Plocka upp efter hundarna...
Ta med skräp/sopor, släng hemma...
Använd endast Grillkol/briketter till grillen. Om ni använder annat bränsle finns risk för
gnistregn som flyger iväg.
Se nedan om försäkring/ansvar...
Se till att glöden/elden är släckt innan ni lämnar området...
Använd ”utedasset”. Läs föreskrifter på dassdörren...
Använd miljövänliga snitselband...
Flytväst förvaras i stugan...
Träningsspår, viltspår på anvisad plats...

Bokning av området och stuga för egna arrangemang: Typ valpträff, kennelträff, jaktlig
funktionsbeskrivning mm.
Bokas hos Margareta Sjödin, E-post

Försäkringen för området gäller endast i samband med prov, träning och andra evenemang
i sektionens/styrelsens regi. I andra fall blir ni personligen ansvarig för skada tex. vid brand
på egendom, skog mm...
Anmäl skador, brister, fel till Margareta Sjödin, E-post


Webbredaktör Margot Engström, mail

Denna sida tillhör SSRK Vn Örnsköldsviksektionen