l

Styrelse 2019

Ordförande, Info Utställning
Postmottagare

Annica Jonsson

E-post

Vice ordf, kassör Margareta Sjödin

E-post
 

 Retriever Rose-Marie Lundgren

E-post

Kurs- & utbildning Lisa Pettersson

E-post

 

     

Spaniel

Karin Johansson

E-post

Suppleant,
viltspår

Ida Strömgren

E-post

       
Suppleant, sekreterare

Sandra Johansson

E-post

   
       
       
       

ANDRA MAILADRESSER

Hela styrelsen

VALBEREDNING

Britt-Marie Edfors, sammankallande

Margot Engström

 

Mail


Webbredaktör Margot Engström, mail

Denna sida tillhör SSRK Vn Örnsköldsviksektionen